Tato funkce je k dispozici jen v určitých balících modulů. Info / Copyright

Rozšíření pro výměnu dat PLC ve formátu AutomationML AR APC verze 1.2.0

Pro různé výrobce PLC je výměna dat PLC možná ve formátu AutomationML. Ve formátu AutomationML existují podle použití různé specifikace. Pro výměnu dat PLC se používá specifikace "Application Recommendation Automation Project Configuration" (krátce: "AR APC"). V této verzi byla uskutečněna následující rozšíření pro výměnu dat PLC ve formátu AutomationML AR APC:
- Podpora aktuální verze AutomationML AR APC 1.2.0
- Výměna komponentů pohonů
- Výměna konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji.

Podpora aktuální verze AutomationML AR APC 1.2.0

EPLAN podporuje v této verzi aktuální verzi AutomationML AR APC 1.2.0. V dialogu Exportovat data PLC máte k tomu v poli Formát souboru exportu k dispozici záznam "AutomationML AR APC V1.2.0".

Na rozdíl od exportu ve formátu "AutomationML AR APC V1.1.0" jsou zde mimo jiné následující vylepšení:

  • Výměna komponentů pohonů je nyní možná.
  • Výměna konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji je nyní možná.

Výměna komponentů pohonů

Hnací systémy se skládají z různých komponentů jako motorů, měničů, čidel atd. Aby bylo možné k pohonu patřící komponenty v aplikaci EPLAN seskupovat, máte od verze EPLAN 2.9 na funkcích ve schématu zapojení k dispozici indexovanou vlastnost Pohon (ID 20576). Tato vlastnost byla v této verzi rozšířena z dosavadních 10 na nynějších 64 indexů, takže lze nyní jedné funkci přiřadit až 64 pohonů.

S formátem exportu "AutomationML AR APC V1.2.0" je možná výměna komponentů pohonů. K tomu máte v dialogu Nastavení: Export AutomationML AR APC k dispozici nové zatrhávací políčko Exportovat pohony. Je-li toto zatrhávací políčko aktivované, provede se v souboru exportu rovněž výstup pohonů a komponentů pohonů.

Přínos:

Exportem komponentů pohonů se následné projektování v konfiguračním programu PLC dále zjednoduší.

Výměna konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji

Konfigurační hodnoty vztahující se k přístroji jsou parametry, které lze na přístroji individuálně nastavit. Toto mohou být například úrovně spínání pro tlakové spínače nebo základní stavy přístrojů souvisejících s bezpečností po zapnutí.

S formátem exportu "AutomationML AR APC V1.2.0" je možná výměna konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji. Aby se prováděl výstup konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji v souboru exportu, musí být v dialogu Nastavení: Export AutomationML AR APC aktivované zatrhávací políčko Exportovat konfigurační hodnoty vztahující se k přístroji.

Přínos:

S pomocí výměny konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji lze vyměňovat i vlastnosti, které nejsou standardně v aplikaci EPLAN přítomné.

V aplikaci EPLAN máte dvě možnosti používání takových konfiguračních hodnot vztahujících se k přístroji: Můžete ve vlastnostech TemplateIdentifier anebo Stanice PLC: TemplateIdentifier referencovat na šablonu v konfiguračním programu PLC (detailní informace k tomu získáte od výrobce PLC) nebo můžete vytvořit uživatelem definované vlastnosti reference artiklu v aplikaci EPLAN.

V této souvislosti byla vlastnost TemplateReference (ID 20580 pro funkce a ID 22338 pro artikly) přejmenována na TemplateIdentifier.
Navíc nyní existuje nová vlastnost Stanice PLC: TemplateIdentifier (ID 20614) pro funkce. Zde můžete zapsat název šablony související se stanicí. Vlastnost by měla v rámci příslušné stanice být vyplněná na každém bloku pro PLC kartu, která představuje CPU nebo koncovou stanici.

Viz také