Deze functionaliteit is alleen in bepaalde modulepakketten beschikbaar. Info / Copyright

Uitbreidingen voor het invoegcentrum

Verbeterd infobereik

In het verbeterde infobereik van het invoegcentrum worden nu de belangrijkste eigenschappen van alle voorbeeldtegels uit het voorbeeld in een configureerbare tabel weergegeven. Afhankelijk van het objecttype in de geselecteerde voorbeeldtegel worden in de tabelkolommen verschillende eigenschappen weergegeven. Met de snelmenuopdracht Weergave configureren kunt u andere eigenschappen weergeven alsmede de weergavevolgorde van de eigenschappen definiëren.

Wanneer u een voorbeeldtegel selecteert, wordt ook de rij met de bijbehorende eigenschappen van dit object in de tabel gemarkeerd en omgekeerd. Wanneer u op een van de kolomkopteksten in de tabel dubbelklikt en op deze manier de eigenschapswaarden alfanumeriek oplopend of aflopend sorteert, verandert de weergave van de tegels in het voorbeeld.

Het is vanuit de tabel nu ook mogelijk om door op een tabelcel te dubbelklikken het betreffende object in het schema in te voegen.

Openen in toegekende documenten

Voor de artikelen van apparaten is in het infobereik de nieuwe snelmenuopdracht Hyperlink openen beschikbaar. Met deze snelmenuopdracht kunt u externe documenten of een afbeeldingsbestand openen, als deze aan het artikel in het artikelbeheer zijn toegekend.

Verbeterde weergave in het grafisch voorbeeld bij een apparaatselectie

Bij de apparaatselectie via het invoegcentrum werd in het grafisch voorbeeld dezelfde afbeelding weergegeven als in het invoegcentrum zelf. Wanneer u nu in het invoegcentrum een apparaat hebt geselecteerd, wordt in het grafisch voorbeeld de macro weergegeven die bij het artikel is opgeslagen, of wanneer deze niet beschikbaar is, de symbolen van de functiesjablonen.

Zoekfilter voor objecttypen

Het zoeken in het invoegcentrum kan nu tot één bepaald objecttype worden beperkt. Hiertoe is voor het veld waarin de zoekterm wordt ingevoerd de nieuwe knop (Zoeken via alles) beschikbaar. Wanneer u op deze knop klikt, wordt een menu geopend waarin u kunt selecteren binnen welk objecttype de zoekactie moet worden uitgevoerd.

Uitgebreide tag-weergave

Wanneer u aan een object meerdere tags hebt toegekend, worden nu na het selecteren van een tag-map boven de voorbeeldtegels alle overige tag-mappen weergegeven en ter selectie aangeboden.

Zie ook