Programgodkännanden

Allmänna förutsättningar

För att använda EPLAN-plattformen krävs .NET Framework 4.5.2 från Microsoft. Ytterligare information och den aktuella versionen av denna Microsoft-komponent för nedladdning finns på Microsoft-internetsidorna.

Operativsystem

EPLAN plattformen stöder 64 Bit-varianterna av Microsoft-operativsystemen Windows 7, Windows 8.1 och Windows 10.
Det installerade EPLAN-språket måste stöttas av operativsystemet.

EPLAN plattformen är godkänd för följande operativsystem:

Arbetsstation

 • Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit) Professional, Enterprise, Ultimate
 • Microsoft Windows 8.1 (64 Bit) Pro, Enterprise
 • Microsoft Windows 10 (64 Bit) Pro, Enterprise

Versioner som stöds av Windows 10

Tips

Öppna Windows-dialogen Utför (t.ex. via kortkommandot [Windows] + [R]) och mata in kommandot winver där för att visa build-numret för en Windows 10-version. Efter att inmatningen har bekräftats öppnas en infodialog om operativsystemet där även build-numret visas.

Server

 • Microsoft Windows Server 2012 (64 Bit)
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 Bit)
 • Microsoft Windows Server 2016 (64 Bit)
 • Terminal-Server med Citrix XenApp 7.15 och Citrix Desktop 7.15

Microsoft-produkter

Som förutsättning för att kunna skapa Microsoft Office-filformat av EPLAN måste en av EPLAN godkänd Office-version vara installerad och fungera på datorn.

 • Microsoft Office 2010 (32 Bit och 64 Bit)*
 • Microsoft Office 2013 (32 Bit och 64 Bit)*
 • Microsoft Office 2016 (32 Bit och 64 Bit)*
 • Microsoft Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge

*Beroende på valet av databaser för artikelhanteringen, projekthanteringen och ordlistan krävs en 64 Bit-Office-version.

SQL-Server (64 Bit)

 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2017

PDF-Redlining

 • Adobe Reader Version XI
 • Adobe Acrobat Version XI Standard / Pro
 • Adobe Reader Version DC
 • Adobe Acrobat Version DC Standard / Pro

PLC-system (PLC & Bus Extension)

 • ABB Automation Builder
 • Beckhoff TwinCAT 2.10
 • Beckhoff TwinCAT 2.11
 • 3S Codesys
 • Mitsubishi GX Works2
 • Schneider Unity Pro V10.0
 • Schneider Unity Pro V11.1
 • Siemens SIMATIC STEP 7 version 5.4 SP4
 • Siemens SIMATIC STEP 7 version 5.5
 • Siemens SIMATIC STEP 7 TIA version 14 SP1
 • logi.cals Automation
 • Rexroth IndraWorks
 • Rockwell Studio 5000 Architect V20
 • Rockwell Studio 5000 Architect V21

64 Bit-version av EPLAN plattformen

Beakta följande särdrag, eftersom EPLAN plattformen står till förfogande som 64 Bit-version:

För att Access-databaser ska kunna användas för artikelhanteringen, projekthanteringen och ordlistan måste Microsoft operativsystemet ha installerats med 64 Bit-versionen. Även ev. installerade Microsoft Office-användningar måste ha installerats med 64 Bit-versionen.

Om du har installerat Microsoft Office-användningar med 32 Bit-versionen måste du använda SQL-server-databaser för artikelhanteringen, projekthanteringen och ordlistan.

Anvisning

För användningen av Access-databaser i EPLAN plattformen krävs dessutom Microsoft Access Runtime-komponenten.

Om du inte har installerat Microsoft Office eller använder Microsoft Office utan Microsoft Access måste du ladda ned Microsoft Access Runtime-komponenten separat från Microsoft hemsidan.

Om du använder Microsoft Office med Microsoft Access installeras även denna komponent beroende på respektive Microsoft Office-installation:

 • Vid en installation t.o.m. Microsoft Office 2013 ingår denna komponent, om du även installerar Microsoft Access.
 • Vid en "Click-to-Run"-installation av Microsoft Office 2016 ingår inte denna komponent vid installationen av Microsoft Access. I detta fall måste du även ladda ned Microsoft Access Runtime-komponenten.

Vi vill lära oss av dig. För att förbättra hjälpsystemet kontinuerligt dokumenterar vi ditt beteende med Google Analytics (Ytterligare information & invändningsmöjligheter).